Land & Cross Border

การขนส่งข้ามพรมแดน

บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จำกัด มีบริการขนส่งข้ามพรมแดนและบริการงานพิธีการศุลกากรชายแดนในเขตประเทศอาเซียน อาทิเช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า มาเลเซีย เป็นต้น พวกเรามีทีมงานที่มีทักษะความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้บริการขนส่งแบบ Door To Door จนถึงผู้รับปลายทางติดต่อเรา

 

ROYAL MARINE CONTAINER LINES CO., LTD.

เลขที่ 898/22 ชั้น14 เอสวี ซิตี้ อาคาร2 ถนนพระราม 3แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

  :  02-682-7755
  :  08-682-6767 , 02-682-7117
  :  Admin@royalmarine.co.th 
  : https://www.fb.com/RoyalMarineBKK
  :  @royalmarine

ฟอร์มติดต่อ