บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จำกัด ได้ก่อตั้งปี 2545 (2002) เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ ที่ต้องการนำสินค้าเข้า และส่งออก ณ ประเทศต่างๆ ของโลกใบนี้ 

         บริษัท รอยัล มารีน คอนเทนเนอร์ ไลนส์ จำกัด รับบริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร พร้อมกับให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ให้แก่ผู้นำเข้าและส่งออก เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ให้ผู้บริการ เรื่องของเวลาที่รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และความถูกต้อง

 

บริการประทับใจ ต้องใช้ “รอยัล มารีน”

ทีมงานของเรา

สุชาติ โพธิ์หอม
Managing Director

รัตน์นรี โฆษิตดิษฐพัชร์
general Mananger

เตภพ เศรษฐโกมล
Sales Manager

สุจินต์ เอี่ยมพุฒ
Assistant Accounting Manager

ทัศน์พัสกร อลงกรมะนี
LOGISTIC MANAGER

ปิยะรัตน์ พุทธสิทธิ์
Overseas